Samtal - Meeting

Ett möte för stöd och support. A meeting for support.
Anslut till ett pågående möte Connect to a meeting in progress
Starta ett möte som värd Start a meeting as host
Konfigurera ditt konto Configure your account

Made with Zoom